Dil Seçimi:
Yeşil enerji
Anasayfa /
Genç Değirmen - Milling Machinery

YEŞİL ENERJİ POLİTİKAMIZ

Genç Değirmen, gerçekleştirdiği üretimler ile ülke ekonomisine katma değer sağlarken, uluslararası etkilere ve yasal şartlara uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutarak çevresel ve enerji verimliliği bakımından performansını sürekli geliştirerek çevre dostu ürünler üretmeyi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı yeşil enerji politikası olarak kabul etmiştir.

Genç Değirmen;

·         Çevre ile ilgili yasal gereklilikleri takip ederek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlar,

·         AR-GE ve üretim süreçlerinde çevresel etkileri göz önünde bulundurur,

·         Çevreye olan sorumluluklar konusunda tüm çalışanları ve tedarikçilerini bilgilendirerek sürece dahil olmalarını sağlar,

·         Üretim sürecindeki atık malzemeleri azaltarak, çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla geri dönüşüm ve yeniden işleme seçeneklerini değerlendirir,

·         İdari bölümlerde kağıt kullanımını azaltıcı faaliyetlerde bulunur ve atık kağıtların geri dönüşüm amacıyla toplanmasını sağlar,

·         Yenilenebilir enerji kullanımına ağırlık vererek hem ülke ekonomisine katkı yapar, hem de tasarruf sağlar.