Dil Seçimi:
Politikalarımız
Anasayfa /
Genç Değirmen - Milling Machinery
Kalite
Müşteri memnuniyetini her aşamada ön planda tutan,
Kalite politikamızın temel ilkesi olarak, kalite sistemini sürekli geliştiren ve iyileştiren,
Değişen isteklerin yanında yeni gelişmelere uyum sağlamak adına eğitim, teknoloji ve insan yatırımına önem veren,
Kalite yönetim sistemimizi tüm çalışanlara benimseterek;  çalışan, işveren ve müşteri mutluluğunu ilke edinen,
Uluslararası standartlarda verimli ve kaliteli üretim ortamları sunarak rekabet gücünü sürekli kılan,
bir firma olmak Genç Değirmen’ in Kalite Politikasıdır.

Genç Değirmen Kalite Belgeleri:
BS OHSAS 18001 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
ISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
TURQUM Kalite belgesi

Çevre
Genç Değirmen, gerçekleştirdiği üretimler ile ülke ekonomisine katma değer sağlarken, uluslararası etkilere ve yasal şartlara uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutarak çevresel ve enerji verimliliği bakımından performansını sürekli geliştirerek çevre dostu ürünler üretmeyi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı yeşil enerji politikası olarak kabul etmiştir.
Genç Değirmen; Çevre ile ilgili yasal gereklilikleri takip ederek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlar,
AR-GE ve üretim süreçlerinde çevresel etkileri göz önünde bulundurur,
Çevreye olan sorumluluklar konusunda tüm çalışanları ve tedarikçilerini bilgilendirerek sürece dahil olmalarını sağlar,
Üretim sürecindeki atık malzemeleri azaltarak, çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla geri dönüşüm ve yeniden işleme seçeneklerini değerlendirir,
İdari bölümlerde kağıt kullanımını azaltıcı faaliyetlerde bulunur ve atık kağıtların geri dönüşüm amacıyla toplanmasını sağlar,
Yenilenebilir enerji kullanımına ağırlık vererek hem ülke ekonomisine katkı yapar, hem de tasarruf sağlar.

İş Güvenliği
Genç Değirmen üretim tesisinde; yasal uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.
Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
Çalışanların iş sağlığı ve güvenli uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı taahhüt eder, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına tüm personelimiz bilinçli bir şekilde ve inanarak destek vermektedir.