Dil Seçimi:
Eğitim ve Gelişim
Anasayfa / Kariyer
Genç Değirmen, 1990 yılında tahılın emeğe dönüştüğü topraklarda kuruldu.

EĞİTİM VE GELİŞİM PLANLAMALARI

Şirketimizde her seviyedeki pozisyon için potansiyel çalışanlar; performans sonuçları, yönetici görüşü, yetkinliğe dayalı değerlendirme ve çalışanın şirketten beklentilerini değerlendirme süreçleri ile belirleniyor. Potansiyel havuzuna alınan adaylar, gerekli eğitimlere katılımları sağlanarak kariyer gelişim programlarıyla geleceğe hazırlanıyor.

Bu süreç sayesinde şirketimizdeki kritik pozisyonlar etkin bir şekilde doldurularak sürdürülebilir performans sağlanıyor.

Ayrıca aylık yönetim toplantılarında, insan kaynakları departmanı tarafından personelimizin katılabileceği eğitim planlamaları öncelikli olarak yönetime sunuluyor ve değerlendiriliyor.