Dil Seçimi:
Çalışan Profili
Anasayfa / Kariyer
Genç Değirmen AR-GE departmanı yeni projeler üretmeye devam ediyor.
Genç Değirmen çalışanları; Ekip ve takım çalışma ruhuna inanan, sosyal sorumluluk duyarlılığı fazla, eğitim ve gelişime açık personellerden oluşmaktadır.